درباره مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی یکی از دو مدیریت زیرمجموعه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی می باشد که با انتخاب آقای دکتر محسن خاکزاد "عضو هیات علمی پژوهشکده ذرات وشتابگرها" در سال 1397 تشکیل شد.
از اهم وظایف و مسئولیت های این مدیریت می توان علاوه بر اجرای برنامه های آموزشی و دانشجویی، به بهبود فرایند هماهنگی های درون و برون سازمانی از طریق برگزاری شوراهای مختلف، پایش پیشرفت دانشجویان، شناخت مشکلات فردی و گروهی دانشجویان و رفع آنها در حد توان، استفاده بهینه از توانمندی های علمی دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان اشاره نمود.