فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

دانشجویان فعال پژوهشکده نانو:
  1. سالار عباسی عقدا
  2. مجید اسمعیل زاده شوره گویی
  3. محمد حسین مسعودی
  4. سهیل محمدی
  5. مرضیه جان نثاری