فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

دانشجویان فعال پژوهشکده فلسفه تحلیلی:
  1. فراز قلبی
  2. مرضیه لطفی
  3. محمد هادی صفائی
  4. عباس کاظمی اسکوئی
  5. سید حسین آیتی