فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

فارغ التحصیلان پژوهشکده نجوم:

فارغ التحصیلان نجوم از ابتدا تا مهر 1400

  1. الهه همراز
  2. فرزاد اميدی
  3. مجتبی رئوف حجار زرين
  4. عليرضا ملائی نژاد
  5. ليلا صادقی اردستانی
  6. صدرا جزايری
  7. امين نصيری راد
  8. برنا صالحيان