فارغ التحصیلان پژوهشکده نجوم:

فارغ التحصیلان نجوم از ابتدا تا مهر 1400

  1. الهه همراز
  2. فرزاد اميدی
  3. مجتبی رئوف حجار زرين
  4. عليرضا ملائی نژاد
  5. ليلا صادقی اردستانی
  6. صدرا جزايری
  7. امين نصيری راد
  8. برنا صالحيان