درباره دفتر امور پژوهشی

دفتر امور پژوهشی زیرنظر معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه بوده و وظیفه پیگیری مراحل مربوط به استخدام داخلی، ارتقاء، ترفیعات و پژوهانه اعضای هیات علمی پژوهشگاه را برعهده دارد. لازم به ذکر است که مراحل استخدامی خارج از پژوهشگاه مانند جذب و تبدیل وضعیت در هیات اجرایی جذب پژوهشگاه پیگیری می‌شود.


مدیر امور پژوهشی: بهروز طایفه رضایی      تلفن: 2112-0212310
کارشناس: شمیم هاشمیان زاده      تلفن: 2196-0212310


تلفن تماس:      2196-0212310
ایمیل:      researchoffice@ipm.ir