فارغ التحصیلان پژوهشکده نانو:

فارغ التحصیلان پژوهشکده علوم نانو از ابتدا تا مهرماه 1400

 1. ريحانه اشرفی
 2. شراره بهزادی
 3. يوسف جمالی
 4. نرجس خسرويان
 5. اميرلهراسبی
 6. مهدی نيک عمل
 7. امين الله واعظ
 8. سعداله ابراهيمی
 9. پويا پرتوی آذر
 10. طاهره تکيه
 11. محبوبه ميرزاده نياسر
 12. سيد مجتبی رضائی ثانی
 13. آزاده علوی زرگر
 14. زهره فلاح
 15. ندا رفيعی الحسينی
 16. محمد عليدوستی شهرکی